Orlovsperioder

Orlovsperioder for fødsel

Graviditetsorlov
Graviditetsorlov jf. barselslovens § 3 er 4 uger. Graviditetsorloven starter 4 uger før den fastsatte terminsdato.
Graviditetsorlov kan kun afholdes af moren.

Barselsorlov
Barselsorlov jf. barselslovens § 3, stk. 2 er som hovedregel på 15 uger. Har man født mere end ét barn er barselsorloven 19 uger.

Barselsorlov holdes i direkte tilknytning til graviditetsorloven. Barselsorloven starter ved barnets fødsel.
Barselsorlov kan kun afholdes af moren.

Fædreorlov
Fædreorlov jf. barselsloven § 7 er på 3 uger. Fædreorloven holdes inden for de 15 eller 19 ugers barselsorlov.
Kun faren eller medmoren kan holde fædreorlov.

Forældreorlov
Forældreorlov jf. barselslovens § 12 er på 21 uger. Har man født mere end ét barn, er forældreorloven 25 uger.
Forældreorloven kan deles mellem forældrene, som det ønskes.

Orlov ved pleje

Orlov kan jf. barselslovens § 11 tildeles efter ansøgning til den kommune, som medarbejderen bor i.
Arbejdsgiver skal give medarbejderen fri i den periode, kommunen har tildelt orlov.

Orlov ved adoption

Før modtagelse af barnet
I henhold til barselslovens § 8, har adoptanter, der henter et barn, der har bopæl i Grønland, ret til fravær 1 uge før modtagelsen af barnet.
Adoptanter, der henter et barn, der har bopæl uden for Grønland, har ret til fravær 3 uger før modtagelsen af barnet.


Efter modtagelse af barnet
Det følger af barselslovens § 9, at adoptanter i umiddelbar tilknytning til modtagelsen af barnet har ret til 15 ugers orlov.
Inden for disse 15 uger har adoptanterne ret til at holde 3 sammenhængende ugers orlov samtidigt. De resterende uger kan kun udnyttes af en af adoptanterne ad gangen.

Adoptanter, der modtager 2 eller flere børn samtidigt, har ret til 19 ugers orlov. Inden for disse 19 uger har adoptanterne ret til at holde 3 sammenhængende ugers orlov samtidigt. De resterende uger kan kun udnyttes af en af adoptanterne ad gangen.

Gemt forældreorlov

Efter barselslovens § 14 kan det efter aftale med medarbejderens arbejdsgiver aftales, at de sidste 4 uger af de enten 21 eller 25 ugers forældreorlov kan udskydes og dermed afholdes indtil barnet er fyldt 5 år.

Den gemte orlov skal dog afholdes i mindst 1 sammenhængende uge.