Om Amaat

Amaat – Den Grønlandske Barselsfond har til formål at udligne arbejdsgivernes udgifter til løn under orlov. Der er dermed ikke tale om en egentlig fond, men en refusionsordning og en omfordelingspulje.

Barselsfonden skal sikre:

  • bedre ligestilling på arbejdsmarkedet, så kvinder i den fødedygtige alder ikke fravælges på arbejdsmarkedet
  • at børnefamilier har et rimeligt forsørgelsesgrundlag under orloven, og
  • større levedygtighed, økonomisk stabilitet og konkurrencekraft for grønlandske virksomheder.

Bestyrelsen

Anne Schumann
Formand

amaat@alg.gl

Karsten Lyberth Klausen
Næstformand

amaat@alg.gl

Else Jonna Villadsen
Bestyrelsesmedlem

amaat@alg.gl

Jakob Motzfeldt
Bestyrelsesmedlem

amaat@alg.gl

Astrid Öbjerg
Bestyrelsesmedlem

amaat@alg.gl